Stanovanja v bloku V1

Cenjene interesente za nakup stanovanj obveščamo, da stanovanja v objektu V1 ne bodo naprodaj.

Pri sami zasnovi projekta smo zasledovali cilj izvedbe funkcionalnih in racionalnih stanovanj, ki bodo dosegljiva prebivalcem Koroške, tako v fazi nakupa kot v fazi obratovanja. Zato gradimo stanovanja za iskalce doma z različnimi potrebami in z optimalno razporeditvijo prostorov glede na dane možnost. Kvalitetna izvedba, gradnja v pasivnem energetskem razredu, možnost individualne prilagoditve in prizadevanje za izvedbo estetsko prijetnih stanovanj so jamstvo, da bodo bodoči stanovalci prejeli maksimalno razmerje med ceno in kvaliteto.

Ker pa je nakup stanovanja glede na trenutne razmere na nepremičninskem trgu in v gospodarstvu nasploh zelo zahteven projekt za marsikaterega iskalca stanovanja, smo se v želji po zagotavljanju možnosti za zagotovitev rešitve stanovanjskega problema mladih s Stanovanjskim Skladom Republike Slovenije dogovorili, da se stanovanja v objektu V1 namenijo najemu preko razpisoc SSRS.

V prvi vrsti bo bivanje omogočeno osebam, starim od 18 do 29 let, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oz. tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega.

Stanovanja bo po dokončanju možno najeti v skladu z razpisom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki bo objavljen po dokončanju objekta.

Za več informacij se lahko obrnete na Stanovanjski sklad RS: https://ssrs.si/kontakt/.