Stanovanja v objektu V2

Z veseljem sporočamo, da je vseh 35 stanovanj v objektu V2 našlo svojega srečnega kupca.

Naše prepričanje, da si prebivalci Raven na Koroškem in okolice zaslužijo in želijo nova, kvalitetna stanovanja, se je pokazala za pravo pot.

Kljub izjemno zahtevnim okoliščinam s katerimi se spopada ves svet in ob vseh izzivih, ki jih vsakodnevno premagujemo pri snovanju in izvedbi relativno velikega projekta, nam uspeva, da projekt poteka v skladu s terminskimi roki, s spoštovanjem vseh zavez do kupcev in lokalne skupnosti.

Prodaja zadnjega stanovanja približno 8 mesecev pred predvidenim dokončanjem objekta V2 je dokaz, da smo z arhitekturno zasnovo in predvidenimi tehničnimi rešitvami prepričali prebivalce Koroške. 35 družin je tako našlo svoj novi dom, za katerega se bomo še naprej trudili, da bo izveden v skladu s pričakovanji vseh – stanovalcev, lokalne skupnosti in ostalih prebivalcev prelepe Koroške.